Mind Model

Hoe werkt hypnose nu precies? Dat leg ik graag wat verder uit aan de hand van het zogenoemde Mind Model.
Het Mind Model deelt onze geest op in drie delen, namelijk: het bewustzijn, het onderbewustzijn en het onbewuste.

Onbewuste

Is bij de geboorte al geprogrammeerd. Hierin worden alle lichaamsfunctie geregeld (denk aan ademhalen, hartslag, immuunsysteem enz). Het onbewuste kan niet veel leren. Je kan reacties of gedrag dingen conditioneren (denk aan Pavlov reactie). Ook lichamelijke reacties op een emoties worden hier geregeld.

Onderbewustzijn

Het onderbewustzijn bepaalt onze persoonlijkheid. Dus hoe we ons gedragen, bepaalde gewoontes en het geloof is opgeslagen in het onderbewustzijn. Het onderbewustzijn slaat alles op wat je mee maakt, dat begint al in de buik van de moeder. De opslagcapaciteit lijkt zo goed als onbegrensd is uit onderzoek gebleken.
In het begin wordt dit neutraal opgeslagen, maar na een tijd analyseert het onderbewustzijn de opgeslagen informatie en ontwikkeld daaruit een bepaald gedrag of gewoonte. Dit gedrag of deze gewoonte is lastig te veranderen. Emoties ontstaan ook in het onderbewustzijn, het onbewuste zorgt ervoor dat we het zien.

Bewustzijn

Hierin bevindt zich het analytische en logisch denken, de ratio of te wel je verstand. Het heeft vooral aandacht voor dingen in het hier en nu. Het bewustzijn zoekt altijd naar logische verklaringen of oplossingen. Lang niet altijd komen onze gedragingen uit het bewustzijn, alleen weten we dat niet. Vaak liggen de patronen vast in het onderbewuste. Wilskracht zit in het deel van het bewustzijn en werkt maar kort. Het is daardoor erg lastig om op wilskracht een patroon te doorbreken.

Kritische factor

De kritische factor is onderdeel van het bewustzijn. Wanneer informatie binnenkomt beoordeeld het bewustzijn of het rationeel/logisch is. Als dat zo, vergelijkt de kritische factor deze informatie met dat wat al in het onderbewustzijn is opgeslagen. Als er (nieuwe) informatie niet aansluit op wat in het onderbewustzijn is opgeslagen, zal de informatie worden afgewezen. Het heeft dan geen effect op jouw persoonlijkheid.

Als voorbeeld: Wanneer een kind ooit een angstig moment heeft meegemaakt met een hond, zal het onderbewustzijn mogelijk de koppeling van hond = angst en gevaar in stand houden. Ook al vindt het kind honden eigenlijk ook heel leuk. Daardoor zal de angstreactie blijven, ook al is die ongewenst.

Waarom hypnose werkt

Wanneer je onder hypnose gaat, word je in een diepe ontspanning/trance gebracht. Door deze diepe ontspanning kan je rechtstreeks met het onderbewustzijn praten zonder dat de kritische factor hier invloed op heeft. Door rechtstreeks met het onderbewustzijn te praten, kan nieuwe suggesties geven die het onderbewustzijn dan wel als waarheid aanneemt. Zo kan de overtuiging, reactie van het lichaam of de geest worden veranderd naar een nieuwe waarheid. In het geval van de angst voor honden; dat honden meestal niet gevaarlijk zijn en dat de sterke angstreactie dus ook niet nodig is.

Denk ook aan meer zelfvertrouwen krijgen of dat het signaal ‘buikpijn’ wordt uitgezet waar dit geen functie heeft. (Met ‘functie’ bedoel ik hier de pijn die als waarschuwing geldt wanneer er iets qua gezondheid aan de hand is. Dat signaal blijft dus actief.)  


Waarbij helpt hypnose >>

Gratis intake & tarieven >>